Parc Industrial Câmpia Turzii

HCL nr.101 din 30.05.2019 provind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. pe anul 2019

Detalii în atașament...

31 Ianuarie 2020